סימפוזיון: זום מלא

סימפוזיון על עיצוב בימי קורונה,
נערך ב-6.5.2020 בהשתתפות סטודנטים
וסגל במסלול לעיצוב תעשייתי, הפקולטה לארכיטקטורה, טכניון.

COVIDesign - Zoom Symposium hosted on May 6 2020 by Design Tech students and faculty. The initiative of Prof. Ezri Tarazi, Head of Industrial Design Graduate Program at the Technion.