סדנת DesignThinking

סדנת DesignThinking |
שבועיים בתאריכים 21-7 ביולי, 4 מפגשים |
הרשמה עד ה-3 ביולי.