Generative Grager | רעשן גנרטיבי

עיצוב גנרטיבי – Generative Design – הוא תחום חדש בתחום העיצוב המאפשר למעצבים לבחור אפשרויות מבין אלה שאלגוריתם המבוסס על חישובי אנליזה של כוחות מייצר עבורנו.

התהליך דורש הגדרת אילוצים וכוחות הפועלים לדעתנו על האובייקט ולאחר מכן, בענן נוצרות תצורות שונות רבות שעל פי תוכנת הפיענוח הגנרטיבי אפשריות כפתרון. המעצבים בוחרים את האפשרויות על פי שיקולי אסתטיקה, או בחירה אינטואיטיבית  אישית. אך אין למעצבים בשיטה זו נגיעה ביצירת הצורות עצמן, שזוהי מלאכה של אינטליגנציה מלאכותית בלבד

הפרוייקט נעשה עבור תערוכת ׳רש, רש, רש׳ על ידי פרופ׳ עזרי טרזי והמאסטראנט יובל גור על גבי תוכנת פיוז׳ן 360

אוצרי התערוכה: דר׳ עידו להב נוי ודר׳ שירת-מרים שמיר

הזמנה- רשרשרש

xCoral – restoration of coral reef using 3D ceramic printing

פרוייקט מחקר בתחום של שיקום שונית אלמוגים באמצעות הדפסת תלת מימד של חימר.

המחקר של פרופ׳ עזרי טרזי, יחד עם הדוקטורנט עופר ברמן, וחוקרים נוספים במעבדה, המרצה הבכיר חיים פרנס, ובשיתוף עם ביולוגים ימיים.

הרעיון המרכזי הוא לייצר תשתית לגיוס דגים באמצעות ייצור דגמים שונים ומגוונים שיוצרים מורכבות מספקת המאפשרת לבעלי חיים ימיים לראות בשונית המלאכותית בית שבו הם יכולים לשהות ולהתרבות. תשתית זו עשויה לשמש מצע לגדילה של נבגי אלמוגים ולכיסוי השונית בתשתית חיה של אלמוגים חדשים

המחקר מתבצע במכון הבינאוניברסיטאי באילת, בשיתוף עם המעבדה של פרופ׳ נדב ששר מאוניברסיטת בן גוריון, ובשיתוף עם המעבדה של פרופ׳ אורן לוי מאוניברסיטת בר אילן