Generative Grager | רעשן גנרטיבי

עיצוב גנרטיבי – Generative Design – הוא תחום חדש בתחום העיצוב המאפשר למעצבים לבחור אפשרויות מבין אלה שאלגוריתם המבוסס על חישובי אנליזה של כוחות מייצר עבורנו.

התהליך דורש הגדרת אילוצים וכוחות הפועלים לדעתנו על האובייקט ולאחר מכן, בענן נוצרות תצורות שונות רבות שעל פי תוכנת הפיענוח הגנרטיבי אפשריות כפתרון. המעצבים בוחרים את האפשרויות על פי שיקולי אסתטיקה, או בחירה אינטואיטיבית  אישית. אך אין למעצבים בשיטה זו נגיעה ביצירת הצורות עצמן, שזוהי מלאכה של אינטליגנציה מלאכותית בלבד

הפרוייקט נעשה עבור תערוכת ׳רש, רש, רש׳ על ידי פרופ׳ עזרי טרזי והמאסטראנט יובל גור על גבי תוכנת פיוז׳ן 360

אוצרי התערוכה: דר׳ עידו להב נוי ודר׳ שירת-מרים שמיר

הזמנה- רשרשרש