יעדי התוכנית

תואר זה מיועד למי שמעוניינים לערוך מחקר עצמאי ומקורי ברמה גבוהה בתחומים הנלמדים בפקולטה.

ההשתלמות לתואר ממוקדת בעבודת המחקר ובהכנת החיבור. רכישת ידע נוסף נעשית ברוב המקרים בדרך לימוד עצמי מונחה וקריאה מודרכת בתחומים ובשטחים הנובעים מנושא המחקר.

המחקר יהיה מקורי, עיוני או ניסויי, בסיסי או שימושי, תוך הדגשת הגישה המדעית והאנליטית. על המועמד להוכיח את כשירותו למחקר, ואת יכולתו לבצע מחקר מקורי בעל ערך. כמו כן עליו להוכיח שהוא ניחן בסגולות היוזמה, הדמיון, ההתעמקות, כושר השיפוט וההתמדה הנדרשים מחוקר עצמאי. המחקר ייחשב לבעל ערך אם הוא ברמה המאפשרת את פרסומו בכתב עת מדעי בעל מוניטין בינלאומי ואם הוא מקדם במידה ניכרת את הידע וההבנה בתחום במחקר.

הפקולטה מציעה לימודים לתואר דוקטור בחמישה נושאים:

  • דוקטור בפילוסופיה בארכיטקטורה ובינוי ערים
  • דוקטור בפילוסופיה בלימודי הסביבה
  • דוקטור בפילוסופיה באדריכלות נוף
  • דוקטור בפילוסופיה בתכנון ערים ואזורים
  • דוקטור בפילוסופיה בעיצוב תעשייתי

רשימה מתעדכנת של עבודות דוקטור שהושלמו בפקולטה מופיעה כאן.

מבנה תוכנית הלימודים

תוכנית לימודי הדוקטורט בפקולטה אורכת 36 חודשים. השנה הראשונה מוקדשת ללימודי רקע, לסקר ספרות ולהכנת הצעת מחקר. השנתיים הנוספות מוקדשות למחקר, לכתיבת פרסומים מדעיים ולכתיבת התזה.
הפקולטה מציעה למרבית הסטודנטים לדוקטורט מלגת לימודים נדיבה ופטור משכר לימוד על בסיס הצטיינות אישית.
פרטים נוספים על התוכנית מופיעים כאן.

דרישות קבלה

התוכנית מיועדת לבוגרי תואר שני עם תזה, על פי כללי בית הספר לתארים מתקדמים של הטכניון. התוכנית פתוחה לבוגרי תואר שני ללא תזה, אך רק לאחר שעמדו  בתנאי הקבלה למחקר גישוש (במסגרת לימודים לא לתואר) אשר יאושרו על ידי בית הספר, והם כוללים את התנאים הבאים:

  • ציון ממוצע 90 לפחות במקצועות התואר השני, וציון 90 לפחות בתזת הגמר.
  • שתי המלצות לפחות, ממרצים מהטכניון או מוסדות אחרים, או מומחים במקצוע רצוי בעלי תואר אקדמי גבוה. אחד הממליצים יהיה המנחה בתזת המגיסטר.

מועמדים בעלי תואר שני מחקרי בתחומים שאינם תואמים לנושא המחקר הראשי בתואר זה אך בעלי רלוונטיות למחקר יתקבלו רק לאחר לימודי השלמה בהיקף של 15 נקודות במסגרת היחידה ללימודי המשך.

התנאי לקבלה ללימודים לתואר דוקטור הוא מציאת מנחה מקרב חברי הסגל בפקולטה, והכנת מסמך המתאר את תחום המחקר (הצעת תחום) אשר יאושר על ידי ועדה ייעודית במסלול הרלוונטי בפקולטה.

בקשות להירשם לתואר דוקטור מתקבלות במשך כל השנה.

רישום

לרישום לחצו כאן.

צרו קשר

קרן שטגר, רכזת מוסמכים | בניין אמאדו, חדר 312
04-8294285 | ar.g.ad@technion.ac.il