נועה אשל

 

שימוש בהומור בעיצוב חווית המשתמש
מנחים: פרופ’ אבי פרוש, פרופ’ עזרי טרזי

מחקרים הראו ששילוב הומור כחלק מחוויית המשתמש עם מערכות דיגיטליות אינטראקטיביות יכול להשפיע באופן חיובי על חוויית המשתמש, אבל אין מספיק מחקר על האופנים בהם רצוי לשלב הומור.

מטרתי במחקר היא לבדוק באיזו מידה הטמעת הומור באופן רב ערוצי – חזותי או אודיטורי – יכולה להשפיע על חוויית המשתמש בממשק שיחה.

וידאו:

https://youtu.be/exeu02IKU4Y