נוגה מזובר

שם המנחה: עזרי טרזי\ Ezri Tarazi

התזה שלי מבקשת לחקור וליצור אובייקט המעודד פלנולות להתיישב עליו על ידי שימוש באותות כימיים שאגדל על גבי האובייקט. בדרך זו ניתן יהיה לעודד גדילה של אלמוגים ספציפיים בסביבות ימיות שנפגעו.

מייל: nogam@campus.technion.ac.il