צוות

ראש מסלול:

פרופ’ עזרי טרזי | ראש מסלול עיצוב תעשייתי, טכניון |                     ראש התוכנית

 

 

 

 

 

 

 

 

פרופ’ רוזנה סומרסון | נשיאה | בית הספר לעיצוב, רוד איילנד

 

 

 

 

 

 

 

ועדה מייעצת:

פרופ’ ברי כץ | הפקולטה לעיצוב המוצר, אוניברסיטת סטנפורד |  עיצוב תעשייתי , הקולג’ לאומנויות בקליפורניה

 

 

 

 

 

 

 

 

פרופ’ אלחנדרו ביאמונטי | המחלקה לעיצוב באוניברסיטה הפוליטכנית במילאנו

 

 

 

 

 

 

 

ועדת ההיגוי של הטכניון:

פרופ’ אבינועם קולודני | הפקולטה להנדסת חשמל, טכניון

 

 

 

 

 

 

 

פרופ’ אבי פארוש | הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, טכניון