צוות פרויקטים

ניסאן אסעד חייאק | מעצבת
יובל גור | רכז מעבדה
עמית צדיק | פיתוח אתר
שיילה אוסמנוב | רכזת מדיה