צוות פרויקטים

 

יובל גור | רכז מעבדה
שיילה אוסמנוב | רכזת דיזיין טק