צוות פרויקטים

 

יובל גור | רכז מעבדה

שיילה אוסמנוב | רכזת דיזיין טק