xCoral – שיקום שונית האלמוגים באמצעות הדפסת קרמיקה תלת ממדית

פרוייקט מחקר בתחום של שיקום שונית אלמוגים באמצעות הדפסת תלת מימד של חימר.

המחקר של פרופ׳ עזרי טרזי, יחד עם הדוקטורנט עופר ברמן, וחוקרים נוספים במעבדה, המרצה הבכיר חיים פרנס, ובשיתוף עם ביולוגים ימיים.

הרעיון המרכזי הוא לייצר תשתית לגיוס דגים באמצעות ייצור דגמים שונים ומגוונים שיוצרים מורכבות מספקת המאפשרת לבעלי חיים ימיים לראות בשונית המלאכותית בית שבו הם יכולים לשהות ולהתרבות. תשתית זו עשויה לשמש מצע לגדילה של נבגי אלמוגים ולכיסוי השונית בתשתית חיה של אלמוגים חדשים

המחקר מתבצע במכון הבינאוניברסיטאי באילת, בשיתוף עם המעבדה של פרופ׳ נדב ששר מאוניברסיטת בן גוריון, ובשיתוף עם המעבדה של פרופ׳ אורן לוי מאוניברסיטת בר אילן