עיצוב בימי קורונה: סימפוזיון

עיצוב בימי קורונה: סימפוזיון בנושא עיצוב וביטויים שלו סביב הקורונה.
יוזמה של מעבדת דיזייןטק, המסלול לעיצוב תעשייתי בטכניון, בראשות פרופ’ עזרי טרזי ובהשתתפות שבעה מעצבים מקומיים.
יום רביעי , 6 למאי, 17:00 -19:00
פתוח לכולם!