מפגש מתעניינים לתואר שני – 8.6.2020

הצטרפו לזום למפגש מתעניינים בתואר מתקדם בעיצוב תעשייתי
המפגש יתקיים ביום ב’ – 8.6.2020

12:00 // מפגש מרכזי עם דיקן הפקולטה וראשי מסלולים
https://technion.zoom.us/j/99446927186

13:00 // מפגש אינטימי לשאלות פרטניות בלימודי עיצוב תעשייתי
במפגש זה יופיע ראש המסלול וניתן יהיה לקבל הסבר מפורטים ולשאול שאלות
https://technion.zoom.us/j/96593108020

13:30 // מפגש מתעניינים ללימודי תואר שלישי
https://technion.zoom.us/j/97233799294

לאיוונט בפייסבוק:
https://www.facebook.com/events/254925169274449/