הגשות סטודיו 29.07

הגשות סטודיו
תואר שני בעיצוב תעשייתי
29.07 משעה 9:30 עד 16:00
ההגשות יתקיימו בזום